Cezary Ostrowski
The Brain Scan Movie
 

CLICK HERE >>  

W. Logan Fry axial MRI brain scan through middle of corpus striatum
 

 

Tytu utworu: Katastrofa
 

Track title: Catastrophy

W oryginale napisany jako utwor otwierajacy sztuke "Architekt i Cesarz Asyrii" F. Arrabala.
 
Originally written as an opening of a theatre piece for "The Architect and The Emperor of Assyria" by F. Arrabal.

 
Cezary Ostrowski
 

 
Cezary Ostrowski

Cezary Ostrowski (urodzony w Brzegu w 1962 r.) - grafik, kompozytor, dziennikarz. Absolwent Poznanskiej Akademii Sztuk Pieknych. Dyplomy z "Rysunkow Niemozliwych" i "Muzyki Nastepnej" w 1985 roku. Autor prac teoretycznych na temat rysunku i muzyki. Dziennikarz i projektant takich pism jak: Max, Plastik, Machina, Nowy Nurt, Wprost, Lampa. Zalozyciel pierwszej polskiej pre-technicznej grupy muzycznaj Bexa Lala. Autor ilustracji i okladek. Kompozytor krypto-klasycznej muzyki elektronicznej.
 
Cezary Ostrowski (born 1962 in Brzeg - Poland) - graphic designer, composer, journalist. BFA - Academy for Fine Arts Poznañ. Thesis on "Impossible Drawing" and "Next Music" - 1985. Author of theoretical works on drawing and music. Journalist and designer for: Max, Plastik, Machina, Nowy Nurt, Wprost, Lampa. Founder of the first Polish pre-techno avant-music group Bexa Lala . Book illustrator and cover designer. Composer of crypto-classic electronic music.

e: cezary[dot]ostrowski[at]tutaj[dot]com[dot]pl
 
e: cezary[dot]ostrowski[at]tutaj[dot]com[dot]pl